Objednejte se na prohlídku Vašeho vozu ještě dnes!https://www.facebook.com/DEPOROSS/+420 774 95 85 05
Autoservis Depoross>Služby>Opravy klimatizace

REFMATIC POWER je zcela automatický systém pro výměnu a servis klimatizací automobilů. Prověříme účinnost klimatizace, recyklaci a plnění chladiva a provedeme dezinfekci výparníku, výměnu pylového filtru a také opravy výparníků, vysokotlakých potrubí, kompresorů atd.

Plníme chladivem R134a i R-1234yf

R134a................2500,-Kč

R1234YF............3000,-Kč +10kč/1g

 

BG servis klimatizací


BG

Bakterie ve vašem autě jsou škodlivé pro vás i vaši rodinu!

Odkaz na video - BG servis klimatizací

Dezinfekce klimatizací BERNER

klimaberner

Pro naše zákazníky přinášíme novinku v podobě zařízení BERNER, které pracuje na principu zahřátí speciální tekutiny, ze níž se tvoří jemná mlha, která se při zapnutí vnitřní cirkulace dostane do celého interiéru vozidla. Likviduje alergenní bakterie a jejich zárodky a také nepříjemné pachy, pylové a nikotinové usazeniny

... CENA za čištění klimatizace ... 800,- Kč

... leták BERNER

Poskytované služby klimaservisu...

filtr vysoušeč


... odsátí a recyklace starého chladiva ze systému klimatizace, tlakové zkoušky jednotlivých částí okruhu autoklimatizace, aplikace kontrastní UV látky pro odhalení netěsnosti okruhu autoklimatizace, detekce i odstranění úniků chladiva z okruhu klimatizace, kontrola těsnosti okruhu klimatizace, plnění okruhu potřebným olejem, plnění okruhu autoklimatizace chladivem R134a, dezinfekce vzduchových průduchů v autě a výměna kabinového (pylového) filtru.

Jak poznáte, že autoklimatizace Vašeho vozu nefunguje správně?

Stačí sledovat funkčnost při jejím provozu. Při zapnuté autoklimatizaci, kdy se okolní teplota pohybuje okolo 30°C, by se teplota vzduchu z výdechů ventilace měla pohybovat okolo 10-15°C. Kompresor by se při volnoběžných otáčkách neměl u většiny vozů vypínat. Stejně tak jakýkoliv hluk vycházející z kompresoru autoklimatizace může naznačovat problém. Ze vzduchových průduchů Vaší autoklimatizace by také neměl být cítit žádný nepříjemný zápach.

Zjistili jste problém s autoklimatizací?

V případě zjištění nesrovnalosti nebo podezření na závadu je nutná návštěva u odborníka na servis a plnění autoklimatizace. Častým problémem, který je spojen s používáním autoklimatizace, bývá občasný zápach. Nejintenzivnější bývá v okamžiku, kdy se po krátké době vracíte do auta, kterým jste přijeli se zapnutou autoklimatizací. Zápach způsobují bakterie a plísně, které se množí na vnitřním výměníku klimatizace (tzv. výparníku), protože jde o nejchladnější a nejvlhčí místo v interiéru vozidla.

Dezinfekce autoklimatizace, chraňte své zdraví!

Proto je velmi důležité provést dezinfekci autoklimatizace, která zničí bakterie i plísně a odstraní zápach. Bohužel vzniku bakterií se nedá nijak zabránit, proto se doporučuje dezinfekci autoklimatizace provádět alespoň jednou ročně, vždy před sezónou. Zanedbáním této údržby se zbytečně vystavujete všem nepříznivým vlivům, které způsobují různá onemocnění. Kašel, podráždění, pálení v krku, pálení očí, to všechno mohou být důsledky zanedbání dezinfekce autoklimatizace. Toto pociťují obzvlášť osoby se zvýšenou citlivostí, případně lidé s alergiemi.

okruh


Únik chladiva z autoklimatizace

Mezi nejčastější poruchy autoklimatizace patří úniky chladícího média z okruhu klimatizace. Snaha některých výrobců automobilů o maximální snížení výrobních nákladů k tomu jen přispívá. K únikům chladiva dochází u autoklimatizace také vzhledem k zátěži vozu: vibrace, nárazy, vysoké teploty v motorovém prostoru, agresivní prostředí přesolených zimních komunikací apod. Z těchto důvodů může dojít k netěsnosti chladícího okruhu a tedy i snížení funkčnosti autoklimatizace.

Někteří výrobci uvádějí jako přijatelný unik až 25% hmotnosti chladiva za rok. Z toho vyplývá také účelnost preventivních prohlídek, které Vám zaručí, že Vaše autoklimatizace bude opravdu funkční. Mohou také zabránit větší poruše, která by si mohla vyžádat vyšší investice do opravy autoklimatizace.

Jestliže Vaše klimatizace v autě nefunguje (nechladí) nebo se její účinnost snižuje během několika dnů či týdnů po naplnění, s největší pravděpodobností je to způsobeno únikem chladícího média z okruhu. V takovýchto případech je nezbytné nejdříve zjistit přesné místo úniku média z klimatizace a až poté, co bude okruh klimatizace utěsněn, může být zahájeno plnění klimatizace chladícím médiem.

kompresor


Závady kompresorů autoklimatizace

Další významnou kategorií poruch autoklimatizace jsou závady kompresorů. Vzhledem k jejich značně složité vnitřní konstrukci, kde je velké množství mechanických součástí, dochází k opotřebení vlivem tření. Nesprávné množství nebo viskozita speciálního oleje toto opotřebení jen urychluje. Při výměně jakékoliv součásti chladícího okruhu autoklimatizace je nezbytné doplnit výrobcem předepsané množství oleje, aby nedošlo k poškození kompresoru.

Jak funguje autoklimatizace?

kondenzátor

V první řadě je potřeba si uvědomit, že klimatizace chlad nevyrábí, pouze předává teplo z jednoho prostředí do druhého. Princip klimatizace v autě se dá přirovnat k ledničce, jakou máme všichni doma. Využívá vlastností chladícího média, které v závislosti na tlaku a teplotě přechází mezi kapalnou a plynnou fází. Tento přechod mezi kapalinou a plynem je spojen s velkým množstvím tepla. Za normálního tlaku a teploty je chladící médium v plynném stavu.

Jestliže chladivo stlačíme na vysoký tlak, dojde k jeho značnému zahřátí. Proto se musí ochladit v chladiči klimatizace (tzv. kondenzátoru). Tím předáme teplo okolí a chladící médium přechází do kapalného stavu. Jestliže do okruhu zařadíme trysku, která zajistí nejužší místo v okruhu klimatizace, dojde za tryskou k prudkému poklesu tlaku, a chladící médium přechází zpět do plynného stavu, teplota rapidně klesá. To je využito i v systému autoklimatizace, kde dochází k ochlazení vzduchu uvnitř vozidla v tzv. výparníku.
Výparník

Funkce výparníku a kompresoru autoklimatizace

Ve výparníku je plynné chladivo zahřáté na normální teplotu a vstupuje zpět do kompresoru. Autoklimatizace je vysokotlaké zařízení. O vysoký tlak v okruhu autoklimatizace se stará kompresor. Ten je přes elektromagnetickou spojku spojen s motorem, který jej roztáčí. Kromě chladiva v autoklimatizaci je v okruhu obsaženo přesné množství speciálního oleje, který zajišťuje dokonalé mazání kompresoru.

Bez tohoto oleje se kompresor autoklimatizace už po několika okamžicích poškodí a může to skončit jeho úplným zadřením. Chladící médium a vlastně celý okruh autoklimatizace je velmi náchylný na čistotu. Chladivo je speciální plyn, který je velmi škodlivý pro životní prostředí. Ačkoliv se velmi často uvádí, že jde o ekologické chladivo.

VYSOUŠEČ

Podrobné informace o produktech Valeo jsou k dispozici v aplikaci MyValeoPartsVe většině automobilů má vysoušeč podobu malé hliníkové nádrže nacházející se na hadicích klimatizace mezi kondenzátorem a výparníkem. V některých modelech aut se také používají vysoušeče integrované s chladičem v podobě plastové kazety nebo sáčku.
Základní funkce vysoušeče jsou následovné:

Představuje určitý druh nádrže na chladivo – udržuje tak rezervní kapalinu, zajišťuje její bezproblémový tok do výparníku.

Je zodpovědný za odvod chladiva – vlhkost, která pronikne do systému, např. během instalace kompresoru nebo jakéhokoliv jiného mechanického narušení systému, má negativní dopad na fungování klimatizace. Je tomu tak proto, že během procesu rozpínání chladiva v expanzním ventilu se mohou uvolňovat molekuly vody ve formě ledových krystalů, které se mohou usadit v okolí jehly ventilu a zablokovat tok chladiva. Tato situace také vede k poruchám fungování samotného výparníku. Kromě toho přítomnost vody způsobuje korozi všech kovových prvků systému, což má za následek další znečištění chladiva a ucpání vysoušeče.

Zajišťuje filtraci pevných částic – speciální filtrační vrstvy umístěné uvnitř vysoušeče mají za úkol zachytit piliny, usazeniny, špínu a další nečistoty, které by mohly proniknout do systému během montáže. Nedostatečná filtrace by vedla k zablokování expanzního ventilu a trvalému poškození dalších komponentů v obvodu chladiva.

Umožňuje regulovat hladinu chladiva v systému – tato funkce platí pouze pro některé modely vysoušečů vybavené průzorem pro kontrolu hladiny naplnění klimatizačního systému.

Zabránění vzniku přebytečné vlhkosti v celém systému klimatizace automobilu je zde klíčové. Vysoušeč, díky obsahu silikagelu a oxidu hlinitého, chemicky navazuje vlhkost a znemožňuje její další cirkulaci v systému. V závislosti na typu může vysoušeč zachytit 6 až 12 gramů vody. Toto množství také závisí na teplotě v systému. Čím nižší je, tím více vlhkosti dokáže vysoušeč zadržet.

Vlhkost a nečistoty nevyhnutelně povedou k provoznímu ucpání vysoušeče, takže je velmi důležitá jeho pravidelná výměna. Jak často se má dělat? Pokaždé, když systém nějakým způsobem vystavíme průniku vlhkosti. Nejčastěji k tomu dochází při výměně kompresoru, nebo když se chladicí systém odtlakuje, což se děje často v zimě, kdy se systém delší dobu nepoužívá. Abychom si mohli skutečně vychutnat na cestách chládek, odborníci doporučují výměnu vysoušeče každé dva roky, dokonce i v případě, že klimatizace stále bezproblémově funguje.

Je dobré se vyhnout použitým vysoušečům masově nabízeným na internetu mechaniky, kteří nemají dostatečný přehled o této problematice – montáž takového dílu je vážný omyl! Z důvodu jejich předchozího odtlakování, nebo dokonce dřívější montáže v jiném vozidle vůbec neplní svou funkci a jejich užívání může vést k výraznému zkrácení životnosti kompresoru, a dokonce k jeho úplnému zničení.

Dokonce i když se vysoušeč, který nebyl celá léta vyměněn, neucpe, může se stát hrozbou pro klimatizační systém. Kazeta vysoušeče může být postupem času tak křehká, že se začne rozpadat, znečišťovat systém, které již bude zbaven vysoušeče, což ve finále způsobí zadření kompresoru.

Chováme se šetrně k životnímu prostředí

Pro servis autoklimatizace používáme speciální odsávací a plnící stanici, která zajišťuje nejen bezúnikovou manipulaci s chladivem, ale také přesné plnění předepsaného množství v krátkých časech.

Tlakový spínač

Pozor na neodborný servis autoklimatizace!

Vzhledem k výše popsaným vlastnostem je oprava systému autoklimatizace určená jen pro odborníky. Jakékoliv zásahy do autoklimatizace bez znalosti problematiky téměř vždy končí poškozením. Jednotlivé díly autoklimatizace nejsou nejlevnější, např. cena nového kompresoru velmi často překračuje hranici 20 tisíc Kč. Proto se vyplatí servis autoklimatizace vždy svěřit do rukou kvalifikovaných mechaniků.

Autoklimatizace a její vliv na bezpečnost provozu

Používání autoklimatizace je často přehlížená součást jízdního komfortu, která svou funkcí přispívá k pohodě řidiče i ostatních cestujících a tím mimo jiné zvyšuje bezpečnost provozu na silnicích. Oponentura řidičů, že autoklimatizace je nepotřebná a že jim nechybí, většinou odezní, jakmile venkovní rtuť teploměru začne stoupat nad 30 stupňů. I při takové teplotě dokáže v interiéru auta teplota vystoupat k neuvěřitelným hodnotám. V létě teploty v interiéru dosahují běžně i 60°C a to i pro zdravého člověka může být zdraví nebezpečné. Řízení vozidla patří mezi činnosti vyžadující maximální soustředění.

klimaservis

Se vzrůstající teplotou ovšem řidič místo soustředění se na provoz na silnici, začíná více vnímat nepříjemnou teplotu a pozornost se rychle vytrácí. Už krátký pobyt v takovýchto podmínkách zanechává stopy v řidičově chování a je jen otázka času kdy nastane situace, kterou unavený a přehřátý organizmus řidiče nezvládne. Takové okamžiky v nejlepším případě odnesou plechy vozidla. Funkční autoklimatizace je stejně užitečná a prospěšná jako topení v zimě. Jediným důvodem, proč topení má dnes vlastně každé auto a autoklimatizaci ne, je pořizovací cena vozu. Stejně jako Vám přijde nemyslitelné jezdit v zimě bez vytopeného auta, tak by mělo totéž platit i o chlazení autoklimatizací v letním období.

Existují hned 2 důvody proč zapínat klimatizaci. Nejenom, že se vyhneme zamlženým sklům ve vlhkých podzimních a zimních dnech, ale především tak zajistíme kompresoru klimatizace dlouholetý bezproblémový provoz.

Klimatizaci je vhodné zapínat i v zimě

I když byla klimatizace donedávna spojována spíše s luxusními vozidly, dnes představuje standardní výbavu většiny modelů automobilů. Obecně se předpokládá, že klimatizaci používáme pouze k ochlazení vozu v letní sezoně. Pokud ji však využíváme správně, výrazně přispívá ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zejména ve vlhkých podzimních a zimních dnech. Úkolem klimatizace v tomto období je dostatečně vytopit, a hlavně vysoušet interiér vozidla a jeho kritické bezpečnostní prvky, např. skla. Proto se vyplatí jezdit se zapnutou klimatizací bez ohledu na povětrnostní podmínky.

Jak to funguje?
I když to tak nevypadá, princip fungování celého systému klimatizace není vůbec složitý. Jedná se o uzavřený systém skládající se z několika součástek a pevných i ohebných hadic. Celek je rozdělen na dvě části: vysoko- a nízkotlakovou. V systému cirkuluje chladící médium (v současné době je nejpopulárnější látkou R-134a, kterou pomalu výrobci nahrazují pro životní prostředí méně škodlivou látkou HFO-1234yf).

Komprese a expanze chladiva umožňuje snížit teplotu vzduchu proudícího klimatizačním systémem, a zároveň z něj odstranit vlhkost. Právě proto klimatizace zapnutá v zimní den okamžitě odstraňuje opar ze skla.

Mazání kompresoru klimatizace
V chladícím médiu je rozpuštěn speciální olej, jehož úkolem je mazat kompresor klimatizace. Ten je obvykle poháněn klínovým řemenem – výjimku tvoří hybridní automobily s hybridním pohonem, u nichž se používají kompresory s elektrickým pohonem (společně se speciálními dielektrickými oleji).

Co se stane, když řidič stiskne tlačítko s obrázkem sněhové vločky? Ve starších vozech umožňovala viskózní spojka propojení kompresoru s kolem poháněným klínovým řemenem. Po vypnutí klimatizace se kompresor přestal otáčet. Dnes se ale stále častěji používá elektronicky řízený tlakový ventil – kompresor se neustále otáčí, ale pouze při zapnuté klimatizaci přečerpává chladivo pod tlakem.

Problém je, že v chladícím médiu je rozpuštěn olej, takže jízda s klimatizaci vypnutou po dobu několika měsíců vede k rychlejšímu opotřebení kompresoru.

Proto je z hlediska trvanlivosti systému nutné mít klimatizaci pokaždé zapnutou. Ale co spotřeba pohonných hmot? Nevede taková péče o klimatizaci ke zvýšení nákladů na palivo? Výrobci klimatizačních systémů neustále pracují na tom, aby kompresor co nejméně zatěžoval motor. Zároveň se zvyšuje výkon motorů ve vozidlech a úměrně s tím představuje kompresor klimatizace neustále menší zátěž. Zapnutí klimatizace vede ke zvýšení spotřeby paliva pouze o pár desetin litru na každých 100 kilometrů.

Naopak opotřebovaný kompresor má za následek mnohem vyšší náklady než nový kompresor a jeho montáž. Pokud se v klimatizačním systému objeví kovové piliny z opotřebovaného kompresoru, budete muset také vyměnit kondenzátor, protože neexistuje žádná účinná metoda k vypláchnutí pilin z jeho rovnoběžného potrubí.

Proto je nutné nezapomínat na pravidelnou údržbu klimatizace, nejméně jednou za dva roky, ani na výměnu chladícího média – a je-li to nutné – výměnu oleje v kompresoru. Nicméně nejdůležitější je používat klimatizaci po celý rok. Výrazně to snižuje riziko poškození systému a zvyšuje bezpečnost jízdy díky lepší viditelnosti z vozidla. Pokud však bude nutné vyměnit opotřebovaný kompresor, je nezbytné vzít v potaz dvě klíčové otázky.

Za prvé byste vždy měli vyměnit také kondenzátor, protože jej nelze očistit od kovových pilin ze starého kompresoru – ty by za pár týdnů zničily i nový kompresor. Za druhé si při výběru kompresoru zvolte výrobce, který dodává tyto součástky i pro prvovýrobu, protože to je garancí bezproblémového a dlouhodobého provozu díky nejvyšší možné kontrole kvality ve výrobním procesu.

Průběžné ukázky zanedbaného servisu klimatizace:

Fotka uživatele depoRoss.

Samozřejmostí pro Vás od nás je

  • Náhradní vozidlopo dobu opravy
  • Nejlepší ceny dílůs 2-letou zárukou
  • Doplnění kapalinv rámci opravy
  • Podložky pod SPZs doživotní zárukou

Jsme specialisté na tyto značky

dále

Nákladní vozy:

Spolupracujeme s dalšími profesionály:

Jak se k nám dostanete

 

Najdete nás na adrese

Na Výhoně 4254
695 01 Hodonín

+420 774 95 85 05

Asistenční služba DEPOROSS

Auto je nepojizdné a nemůžete ho k nám
dovézt? Nevadí zavolejte nám a my si
pro něj přiejedeme.

+420 774 95 85 05 / 9:00 - 18:00 h

POZOR

Vlastní přinesené díly
nemontujeme!

Otevřeno máme PO-PÁ
8 - 12:00 / 13 - 17:00h

Copyright Autoservis Depoross Všechna práva vyhrazena. Webdesign: Corux.cz