Objednejte se na prohlídku Vašeho vozu ještě dnes!https://www.facebook.com/DEPOROSS/+420 774 95 85 05
Autoservis Depoross>Služby>Opravy převodovek

VÝMĚNA OLEJE V AUTOMATICKÉ PŘEVODOVCE

BG

U většiny automatický převodovek není možné vypustit celou olejovou náplň.Proto je vhodné olej vypustit a napustit několikrát. V podstatě dělat tuto činnost tak dlouho, až se barva oleje změní na barvu oleje čerstvého.Teprve po provedení posledního proplachu olejové náplně vyměnit olejový filtr za nový. Tato metoda je velmi nákladná a téměř nikdo ji neprovádí, lepší způsob je použít speciální přístroj Lanch, kterým disponujeme.

Postup výměny oleje:

Dbejte na dodržování výměnných lhůt nebo používání méně výkonných kapalin v automatické převodovce!

 

Profesionální automatický přístroj zn.Lanche pro kompletní výměnu kapaliny v automatické převodovce

BG BG

Profesionální, plně automatický přístroj, který ve třech krocích provede kompletní výměnu kapaliny v automatické převodovce. Konec složitého rozebírání, vše během krátké doby. Před započetím výměny oleje je nutné zkontrolovat hladinu oleje,která by měla být mezi ryskami na olejové měrce.(neprovádíme v případě,že převodovka nemá olejovou měrku) Provést důslednou zkušební jízdu a vypozorovat funkci automatické převodovky. Zkušební jízdou, se předejde případným nekalým úmyslům ze strany nepoctivých zákazníků.

Odkaz na video - BG Servis automatické převodovky

 • 1. krok - kompletní výplach systému automatické převodovky, odstranění úsad z celého vnitřního systému (měnič, chladič,...)
 • 2. krok - odstranění 100 % staré kapaliny - zde je nutná výměna Olejového Filtru, u některých je umístěn pod olejovou vanou převodovky, u některých není vůbec.
 • 3. krok - naplnění systému novou kapalinou a speciálním BG kondicionérem, který zvýší oxidační stabilitu kapaliny a prodlouží životnost celé náplně a převodovky samotné
 

BG

Účinek výrobků BG

 • Odstranění veškerých úsad ze systému
 • Regenerace pryžových součástí
 • Čistý systém zajišťuje plný výkon nové kapaliny - zamezuje únikům kapaliny 

Kondicionér automatické převodovky

BG

BG 302 Universal Synthetic CVT Fluid Conditioner NOVINKA!

Plně syntetický přípravek pro všechny typy variátorových (CVT) automatických převodovek, který několikanásobně zlepšuje vlastnosti nových i starých kapalin. Efektivně ochraňuje systém při velmi vysoké zátěži (jízda v kolonách), zvyšuje oxidační a termální stabilitu kapaliny, udržuje systém bez úsad, kalů a laků, prodlužuje životnost systému převodovky. Působí na pryžové součásti těsnění, které udržuje měkké a ohebné. Zajišťuje velmi rychlou a snadnou změnu převodu. Předchází a zamezuje únikům kapaliny. Předchází pěnění kapaliny i při sportovní jízdě. Změněná charakteristika působí okamžitě a efekt se dostavuje bezprostředně po aplikaci.

Dávkování: jedno balení 325 ml do 9,5 litrů ATF při každé výměně.

 

Kondicionér automatické převodovky

BG

BG 310 BG ATC Plus

Profesionální přípravek do automatické převodovky, který několikanásobně zlepšuje vlastnosti nových i starých kapalin. Efektivně ochraňuje systém převodovky při velmi vysoké zátěži (jízda v kolonách), zvyšuje oxidační a termální stabilitu kapaliny, udržuje systém bez úsad, kalů a laků, prodlužuje životnost systému převodovky. Zajišťuje velmi rychlou a snadnou změnu převodu. Předchází a zamezuje únikům kapaliny. Působí na pryžové součásti těsnění, které udržuje měkké a ohebné. Změněná charakteristika působí okamžitě a efekt se dostavuje bezprostředně po aplikaci. Předchází pěnění kapaliny i při sportovní jízdě.

Dávkování: jedno balení 325 ml do 8 litrů ATF při každé výměně, nebo po každých 25 000 km – dodržujte předepsaný objem kapaliny.

 

Výplach automatické převodovky a posilovače řízení

BG

BG 106 Quick Clean

 Profesionální výplach automatické převodovky, který velmi rychle a efektivně odstraňuje úsady na těle ventilu, z prostoru filtru a dalších součástí automatické převodovky. Je absolutně bezpečný pro všechny součásti převodovky. Zabraňuje znehodnocení nové náplně kapaliny, prodlužuje životnost kapaliny a mechanických součástí automatické převodovky.

Dávkování: jedno balení 325 ml na 7-15 litrů ATF kapaliny.

 

INTERVALY VÝMĚNY OLEJŮ V AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVKÁCH

 Jednou z nejzákladnějších podmínek bezporuchové funkce automatické převodovky je množství a kvalita převodového oleje.

Je li v okruhu nedostatečné množství oleje, převodovka při rozjezdu cuká a řadí nepravidelně. V opačném případě (nadbytku oleje) dochází k nadměrnému zpěnění oleje a následnému úniku přes odvzdušnovací otvor.

Kvalita převodového oleje má přímou souvislost s životností automatické převodovky.

Celoživotní náplň pro automatické převodovky NEEXISTUJE! Tento význam slova je zcela zavádějící a každý člověk si jej vysvětlí jinak.

Během provozu automatické převodovky dochází ke tření obložených lamel, které se nepatrně obrušují.Vzniklé mikročástečky se dostávají do olejové náplně a následně do hydraulického systému kde se usazují.Hydraulický okruh je vybaven olejovým filtrem,který je převážně plstěný nebo jej tvoří jemné sítko.Postupně se snižuje průchodnost zmiňovaného olejového filtru.Z tohoto důvodu je nutno provádět pravidelnou výměnu oleje a filtru v automatické převodovce.

Doporučené intervaly výměny oleje a filtru v automatické převodovce:

 • Nově zakoupená vozidla - po prvních 80 000 km - (neuvádí-li výrobce jinak v servisních podmínkách)
 • následný další servisní interval - po každých 60 000 km
 • Ojetá vozidla (přihlédnout ke stavu a stáří vozu) - interval 40 000-60 000 km
 • Vozidla z nadměrným zatěžováním převodovky

Roztlačování

 U vozidel s automatickou převodovkou nelze motor startovat roztlačováním nebo roztahováním vozu. Potřebný řadící tlak k zařazení rychlostního stupně je vytvářen čerpadlem ATF jen tehdy, běží-li motor. Přenos energie roztlačovaného nebo roztahovaného vozidla na motor není z technických důvodů možný.

Vlečení

 Vlečení vozidla s automatickou převodovkou je, při respektování určitých podmínek, možné. Volicí páka musí být v poloze "N". Rychlost vlečení nesmí být větší, než 50 km/h. Maximální ujetá vzdálenost při vlečení je 50 km. Při vlečení na větší vzdálenost musí být vozidlo vlečeno na přepravníku!!!!

Postup výměny oleje v převodovce 02E s dvojitou spojkou

Tento typ převodovky se používá ve vozidlech koncernu VW. Při výměně oleje a filtru je třeba dodržet určité podmínky stanovené výrobcem a používat speciální nářadí a nástroje odpovídající požadavkům výrobce automobilu. Před samotným zahájením servisního úkonu (výměny oleje) je doporučeno splnění několika podmínek:

 • plně nabitý akumulátor a všechny elektrické spoje plně funkční
 • originální nastavení motoru (= nezměněné tuningem)
 • mechanismus převodovky v perfektním stavu
 • dodržení intervalu výměny (max. 60.000 km - nebo 30.000 km při náročném stylu jízdy)
 • servisovaný automobil musí být postaven na pracovišti vodorovně
 • převodový olej zahřátý na cca 35 - 45°C

Teplota oleje se kontroluje pomocí odpovídajícího diagnostického zařízení, které získává data z ECU z CAN sběrnice.

Olej a filtr Febi pro dvojspojkovou převodovku DSG

Pracovní postup:

 1. Odšroubovat víko filtru (nástrčný šestihranný klíč velikosti 24 mm) a vyndat starý filtr. Poté vyšroubovat zátku pro vypuštění oleje, která se nachází ve spodní části převodovky (imbusový klíč se šestihranem velikosti 14 mm – obr. č.3).
 2. Pro vypuštění vyjetého oleje vyšroubovat olejovou trubku ze zátky pro vypuštění oleje (imbusový klíč se šestihranem velikosti 8 mm, obr. č.4). Obvykle vyteče okolo 5 litrů oleje.
 3. Po úplném vypuštění vyjetého oleje už je možné namontovat nový filtr instalačním otvorem směrem dolů (febi FE4176 / OE 02E 305 051C - obr. č.5) a poté utáhnout víko – utahovací moment 20 Nm a olejovou trubku – 3 Nm.
 4. Poté je potřeba do otvoru zátky pro vypuštění oleje našroubovat adaptér a ten následně připojit k plničce oleje (obr. č.6).
 5. Po připojení plničky k převodovce je možné ji spojit se zásobníkem oleje a nalít potřebné množství oleje - doporučuje se 5,5 litru ATF oleje. Febi nabízí ATF oleje pro DSG převodovky (žlutá barva) odpovídající specifikacím určeným výrobcem automobilu ve dvou baleních – obj. č. FE39070 (1 litr) a FE39071 (5 litrů).
 6. Po naplnění převodovky olejem by se ještě neměl vyšroubovávat adaptér. Nejprve je třeba nastartovat motor (s nezatíženými koly = např. na zvedáku). Motor by měl běžet na volnoběh, dokud se teplota oleje nezvýší (na 35 - 45°C) a až pak je možné postupně přepínat mezi převodovými stupni (před přepnutím na další převodový stupeň je třeba minimálně 5 vteřin počkat!).
 7. Proces přepínání mezi převodovými stupni je třeba zopakovat dvakrát, pak přijde na řadu kontrola úrovně oleje. Pokud je správná, z olejové trubky během jedné vteřiny vyteče kapka oleje. Nyní už je možné vypnout motor a následně odinstalovat připojené plnicí zařízení a vrátit vypouštěcí zátku s novým těsněním na původní místo, přičemž je doporučený utahovací moment 45 Nm.

Převodovka 02E s dvojitou spojkou Řez převodovkou DSG Těleso filtračního prvku a zátka pro vypuštění oleje z převodovky DSGOlejová trubka v převodovce DSG Instalace nového filtru do systému mazání převodovky 02E Plnička VW VAS 6262A s adaptéry

Foto 1: Převodovka 02E s dvojitou spojkou montovaná do vozidel koncernu VW - pohled ze strany olejového filtru (řez převodovkou – studijní model).

Foto 2: Pohled ze strany elektrohydraulického systému. V popředí je hřídel zpětného rychlostního stupně a řez hřídelem dvojité spojky - zlatou barvou jsou označena ozubená kola sudých rychlostních stupňů = 2., 4. a 6. / stříbrnou pak ozubená kola lichých převodových stupňů = 1., 3., 5. a zpátečky R (řez převodovkou – studijní model).

Foto 3: Těleso filtračního prvku a zátka pro vypuštění oleje - 1 = zátka pro vypuštění použitého oleje a plnění nového oleje (tento způsob se používá od ledna 2005), 2 – do konce roku 2004 se zátka pro vypuštění oleje nacházela na stejném místě převodovky 02E, zátka s označením „1“ se dříve používala pro plnění oleje.

Foto 4: Olejová trubka – pohled z vnitřní strany převodovky (řez převodovkou – studijní model).

Foto 5: Instalace nového filtru do systému mazání převodovky 02E (řez převodovkou – studijní model).

Foto 6: Plnička VW VAS 6262A s adaptéry - 1 = rovný adaptér VAS 6262/2, 2 = rohový adaptér VAS 6262/4, 3 = nátrubek pro připojení k nádobě s olejem. Adaptéry a nádoby se připojují s využitím rychlospojek.

Ukázka opravy převodovek manuál, automat:

     

Samozřejmostí pro Vás od nás je

 • Náhradní vozidlopo dobu opravy
 • Nejlepší ceny dílůs 2-letou zárukou
 • Doplnění kapalinv rámci opravy
 • Podložky pod SPZs doživotní zárukou

Jsme specialisté na tyto značky

dále

Nákladní vozy:

Spolupracujeme s dalšími profesionály:

Jak se k nám dostanete

 

Najdete nás na adrese

Na Výhoně 4254
695 01 Hodonín

+420 774 95 85 05

Asistenční služba DEPOROSS

Auto je nepojizdné a nemůžete ho k nám
dovézt? Nevadí zavolejte nám a my si
pro něj přiejedeme.

+420 774 95 85 05 / 9:00 - 18:00 h

POZOR

Vlastní přinesené díly
nemontujeme!

Otevřeno máme PO-PÁ
8 - 12:00 / 13 - 17:00h

Copyright Autoservis Depoross Všechna práva vyhrazena. Webdesign: Corux.cz